Điều Khoản Sử Dụng

Game24h.info là nền tảng Trò chơi điện tử trực tuyến được phát triển và cung cấp bởi Công ty Cổ phần Mạng Trực tuyến META. Để tiếp cận các Dịch Vụ trên Game24h.info, bạn có thể cần phải đăng ký một tài khoản. Đây là những Điều Khoản Dịch Vụ của Gamevui24h.info. Bằng cách sử dụng Dịch Vụ của Game24h.info, bạn đã đồng ý với những Điều Khoản này. Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các Điều Khoản này.

dieu-khoan-su-dung

Thỏa Thuận Sử Dụng Game24h.info

I. Chấp nhận các điều khoản

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ của Game24h.info, bạn xác nhận rằng bạn đã đồng ý tuân thủ các Điều Khoản Dịch Vụ này. Bạn cũng xác nhận rằng bạn đã đủ 14 tuổi hoặc có sự cho phép của phụ huynh hoặc người giám hộ pháp lý. Những người này sẽ chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các Điều Khoản Dịch Vụ này cho bạn.

Các Điều Khoản này có thể được cập nhật bởi Game24h.info. Bạn có thể xem phiên bản mới nhất của Điều Khoản Dịch Vụ bất kỳ lúc nào tại đây. Việc sử dụng Dịch Vụ sau khi có bất kỳ thay đổi nào trong Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ được coi là sự chấp nhận Điều Khoản Dịch Vụ mới của bạn.

Bạn có thể chấm dứt việc sử dụng Dịch Vụ của Game24h.info nếu bạn không đồng ý tuân thủ các Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc bất kỳ Điều Khoản Dịch Vụ nào khác trong tương lai mà Game24h.info quy định.

II. Tài khoản

Dịch Vụ cho phép Người dùng (“Người Dùng”) đăng ký tài khoản để tạo và cập nhật hồ sơ trực tuyến trên Game24h.info. Mỗi Người Dùng có thể tạo nhiều tài khoản khác nhau trên Game24h.info sử dụng các phương tiện đăng nhập qua email, số điện thoại, Facebook, hoặc Google.

III. Đăng ký

Để truy cập và sử dụng Dịch Vụ được cung cấp trên trang web Game24h.info, Người Dùng có thể sẽ được yêu cầu đăng ký thành viên trên trang web Game24h.info, với thông tin bắt buộc cần điền vào mẫu đăng ký thành viên bao gồm: Họ và Tên, Ngày Sinh, Email, Số Điện Thoại Liên Lạc, Địa Chỉ, Chứng Minh Thư Nhân Dân, Hộ Chiếu Hoặc Căn Cước… Người dùng chịu trách nhiệm về thông tin đã cung cấp, trang web Game24h.info không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ liên quan đến thông tin đã cung cấp của thành viên.

Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu và tài khoản của mình, và hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động của tài khoản đó. Mỗi tài khoản phải được sử dụng riêng và không được chuyển nhượng. Bạn đồng ý:

 • Sử dụng tài khoản của bạn cho mục đích cá nhân và không chia sẻ tài khoản với người khác.
 • Thông báo ngay cho chúng tôi bằng văn bản về việc sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm nào khác liên quan đến bảo mật.
 • Cung cấp thông tin đúng, chính xác, cập nhật và đầy đủ về bản thân theo hướng dẫn trong mẫu đăng ký dịch vụ.
 • Duy trì và cập nhật dữ liệu đăng ký để đảm bảo rằng dữ liệu đúng, chính xác, cập nhật và đầy đủ.

Trong trường hợp bạn chưa đủ 14 tuổi, bạn cần được sự cho phép của người giám hộ hợp pháp để đăng ký tài khoản.

IV. Chính sách bảo mật thông tin

Dữ liệu đăng ký và một số thông tin khác về bạn phải tuân thủ chính sách về quyền riêng tư của Game24h.info, các điều khoản của chính sách được kết hợp vào các điều khoản dịch vụ này bằng cách tham chiếu. Việc xác định xem dữ liệu cá nhân nào có thể được chia sẻ trên hồ sơ của bạn sẽ theo ý của bạn và là trách nhiệm của bạn. 

Bằng cách đăng ký dịch vụ, bạn chấp nhận các điều khoản của điều khoản dịch vụ này, đồng thời, cũng cho biết bạn hiểu và đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin được mô tả trong chính sách về quyền riêng tư của Game24h.info.

V. Nội dung người dùng và hành vi đối với dịch vụ

Một số phần của dịch vụ cho phép bạn tải lên thông tin vào dịch vụ của chúng tôi bao gồm thông tin trong phần thông tin đăng ký thành viên như tên, ảnh đại diện, email, số điện thoại,… Tất cả các thông tin được người dùng tải lên, đăng, gửi qua email thuộc quyền sở hữu và trách nhiệm của người dùng. Game24h.info không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung nào mà người dùng tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc làm cho có sẵn thông qua dịch vụ đồng thời không bảo đảm tính chính xác, nguyên vẹn hoặc chất lượng của các nội dung đó.

Bạn chấp thuận rằng Game24h.info không giám sát nội dung người dùng, nhưng Game24h.info sẽ có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) từ chối, di chuyển hoặc xóa bất kỳ nội dung người dùng nào mà vi phạm các điều khoản dịch vụ hoặc (theo ý kiến của Game24h.info) là không hợp lệ.

Game24h.info không tuyên bố quyền sở hữu nội dung người dùng. Bằng cách gửi nội dung người dùng tới dịch vụ, bạn cấp cho Game24h.info giấy phép trên toàn thế giới, không có phí bản quyền và độc quyền để tái tạo, chỉnh sửa và xuất bản nội dung người dùng.

Bạn đồng ý sử dụng dịch vụ một cách cẩn thận, thích hợp và hợp pháp và đảm bảo rằng bạn không vi phạm luật pháp hiện hành của quốc gia hoặc quốc tế hoặc bất kỳ quyền nào của các bên thứ ba (bao gồm cả thương hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc quyền sở hữu khác). Đặc biệt, bạn đồng ý không sử dụng dịch vụ để:

 • Tải lên, đăng, bình luận, gửi email, truyền hoặc cung cấp bất kỳ nội dung người dùng nào trái pháp luật, gây hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, phỉ báng, có liên quan đến chính trị, tôn giáo, có nội dung thô tục, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, căm hờn hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc gây khó chịu;
 • Gây tổn thương cho trẻ em và thanh niên bằng bất kỳ cách nào;
 • Giả mạo bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm nhưng không giới hạn, cán bộ, người hướng dẫn hoặc chủ của Game24h.info, hoặc nói dối hoặc biến t distort quan hệ của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào;
 • Sử dụng dịch vụ làm dịch vụ chuyển tiếp đến một trang web khác;
 • Giả mạo tiêu đề hoặc sửa đổi nội dung được truyền qua dịch vụ nhằm che giấu nguồn gốc của nội dung đó;
 • Tải lên, đăng, gửi email, truyền hoặc cung cấp bất kỳ nội dung người dùng nào mà bạn không có quyền cung cấp theo bất kỳ luật hoặc các mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác nào (chẳng hạn như thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và bí mật được biết đến hoặc tiết lộ như một phần của mối quan hệ công việc);
 • Tải lên, đăng, gửi email, truyền hoặc cung cấp nội dung người dùng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (như quy định tại khoản X), hoặc quyền bảo mật của bất kỳ bên nào;
 • Tải lên, đăng, gửi email, truyền hoặc cung cấp bất kỳ quảng cáo không mong muốn hoặc không được phép, tài liệu quảng bá, “thư rác”, hoặc bất kỳ hình thức quảng cáo nào khác;
 • Tải lên, đăng, gửi email, truyền hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu nào chứa các virus phần mềm hoặc mã, tập tin hoặc chương trình máy tính khác được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế chức năng của phần mềm, phần cứng máy tính hoặc thiết bị viễn thông;
 • Gây cản trở hoặc phá rối dịch vụ hoặc máy chủ, mạng kết nối với dịch vụ, hoặc không tuân thủ bất kỳ yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định của mạng kết nối với dịch vụ;
 • Quấy rối người dùng khác;
 • Thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân của người dùng khác liên quan đến các hành vi và hoạt động bị cấm được nêu trong các phần trên; và / hoặc
 • Quảng bá các trang web hoặc dịch vụ khác không liên quan đến dịch vụ được cung cấp bởi Game24h.info.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Game24h.info có thể bảo lưu nội dung người dùng và cũng có thể tiết lộ nội dung người dùng theo yêu cầu của luật pháp hoặc khi tin rằng việc bảo lưu hoặc tiết lộ đó là cần thiết hợp lý để: (A) Tuân theo quy trình pháp lý; (B) Thực thi các điều khoản dịch vụ hoặc các điều khoản về dịch vụ phải trả tiền; (C) Giải quyết khiếu nại cho rằng nội dung người dùng vi phạm các quyền của bên thứ ba; hoặc (D) Bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của Game24h.info, người dùng của Game24h.info và công chúng.

VI. Nội dung bên thứ ba và liên kết tới website của bên thứ ba

Game24h.info có thể chứa nội dung của bên thứ ba và liên kết đến các trang web khác (“Trang web liên kết”). Game24h.info không xác nhận, tài trợ, giới thiệu hoặc chấp nhận trách nhiệm về bất kỳ trang web liên kết nào. Ngoài ra, trang web liên kết không thuộc sự kiểm soát của Game24h.info, và Game24h.info không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thực hành về quyền riêng tư của trang web liên kết, bao gồm nhưng không giới hạn, các liên kết chứa trên trang web liên kết hoặc bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào đối với trang web liên kết.

VII. Chấm dứt

Bạn đồng ý rằng Game24h.info có thể chấm dứt tài khoản của bạn khi Game24h.info có lý do để tin rằng bạn đã vi phạm hoặc đã không tuân thủ các điều khoản dịch vụ. Sau chấm dứt đó, Game24h.info có thể xóa và gỡ bỏ bất kỳ nội dung người dùng nào của bạn trong dịch vụ.

Game24h.info có toàn quyền sửa đổi hoặc ngừng tạm thời hoặc vĩnh viễn dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của dịch vụ) bất cứ lúc nào. Bạn đồng ý rằng Game24h.info không chịu trách nhiệm với bạn hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào về việc sửa đổi hoặc ngừng cung cấp dịch vụ (ngoại trừ phạm vi quy định tại khoản IV trên đây đối với các dịch vụ phải trả phí), trừ khi có thoả thuận khác giữa Game24h.info và bên thứ ba đó.

VIII. Quyền sở hữu trí tuệ

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tất cả quyền sở hữu trí tuệ trong dịch vụ, bất kỳ phần mềm cần thiết được sử dụng liên quan đến dịch vụ và tất cả nội dung (bao gồm cả văn bản, video, âm thanh, hình ảnh hoặc tài liệu khác …) chứa trên dịch vụ ngoài nội dung người dùng (“Nội dung”) thuộc về Game24h.info và bên cấp phép của Game24h.info.

Bạn chấp thuận và cam kết rằng không sử dụng hoặc sao chép bất kỳ nội dung nào trên dịch vụ (bao gồm cả văn bản, video, âm thanh, hình ảnh hoặc tài liệu khác …) mà chưa được phép bằng văn bản.

Bằng việc sử dụng dịch vụ, bạn cam kết rằng:

 • Không truy cập vào dịch vụ hoặc nội dung bằng bất kỳ phương tiện nào ngoài thông qua các giao diện được cung cấp bởi Game24h.info để sử dụng trong việc truy cập dịch vụ; hoặc
 • Trừ khi được cho phép rõ ràng bởi Game24h.info hoặc các bên thứ ba có liên quan (bao gồm cả các nhà quảng cáo bên thứ ba), không sửa đổi, thuê, cho thuê, cho vay, bán, phân phối hoặc tạo ra các tác phẩm dựa trên dịch vụ, toàn bộ hoặc một phần.

IX. Liên hệ

Hãy liên lạc với Game24h.info khi có bất kỳ thắc mắc hoặc để báo cáo bất kỳ hành vi vi phạm các điều khoản dịch vụ theo địa chỉ [email protected].

Game24h.info có thể liên lạc với bạn và gửi cho bạn các thông báo, bao gồm cả thông báo liên quan đến những thay đổi trong điều khoản dịch vụ này, qua email, điện thoại bằng cách đăng ký nhận thông báo.

dieu-khoan-su-dung

Điều Khoản Dịch Vụ Trò Chơi Trực Tuyến

Với những Điều Khoản Sử dụng rõ ràng và minh bạch, chúng ta có cơ hội xây dựng một môi trường trò chơi trực tuyến an toàn và tích cực. Hãy cùng nhau chia sẻ niềm vui, trải nghiệm những thử thách và tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ trên Game24h.info